YMT-594-0200K ตู้เครื่องมือช่างมีลิ้นชัก (ไม่มีล้อ) TOOL CHESTS

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : YAMOTO : ตู้เครื่องมือมีลิ้นชัก ไม่มีล้อ YMT-594-0200K

ตู้เครื่องมือ ตู้เครื่องมือช่างแบบมีลิ้นชัก 3 ชิ้น ขนาด 660 x 315 x 385 มม. (W x D x H)

Share

Share

Powered by MakeWebEasy.com