ตู้เครื่องมือ SEN-594-0580K

ตู้เครื่องมือลิ้นชักมีล้อเลื่อน ขนาด 670 x 460 x 885 มม.

รายละเอียดสินค้า

Double thickness side walls with welded joints and a hard wearing epoxy powder coating.
I-Beam draw slides with double sliders on base drawer.
100mm rubber castors with brakes fitted to two end castors. Fully locking.
Castors are rated to 40kg capacity standing load per castor. Drawer loads should be evenly distributed. Roller cabinets are not suitable for frequent relocation when loaded and when moved should only ever be pushed.

  • 7 Drawer
  • Drawer sizes:
  • 4 @ 590 x 410 x 50mm.
  • 2 @ 590 x 410 x 100mm.
  • 1 @ 590 x 410 x 200mm.
  • Uses 16” drawer slides.

ORDER CODE : SEN-594-0580K

  • Width 670 mm
  • Depth 460 mm
  • Height 885 mm
  
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

ตู้เครื่องมือชนิดมีล้อเลื่อน 7 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ FIXMAN - 7 Drawers Roller Carbinet with Tools

เฉพาะตู้เครื่องมือชนิดมีล้อเลื่อน 7 ลิ้นชัก FIXMAN - 7 Drawers Roller Carbinet

ตู้เครื่องมือชนิดมีล้อเลื่อน 7 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ FIXMAN - 7 Drawers Roller Carbinet with Tools

ตู้เครื่องมือชนิดมีล้อเลื่อน 7 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ FIXMAN - 7 Drawers Roller Carbinet with Tools

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com