ซองใส่เครื่องมือ KEN-593-3400K

KENNEDY : ตู้เครื่องมือ กล่อง-กระเป๋าเครื่องมือช่า

ซองใส่เครื่องมือช่าง Double nail Bag & Combination Tool Pounch

Share

Share

Double nail Bag & Combination Tool Pounch
Heavy duty polyester allows exceptional resistance to punctures or tears.
Heavily stitched webbing on belt loop and edges, and double capped riveted for added strength and support.
 

ORDER CODE : KEN-593-3400K

  • Size 270x200 mm (x2)
  • Size 130x120 mm (x2)
  • Size 140x100 mm (x1)
  
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **
Powered by MakeWebEasy.com